1 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x50 Collage. Mixed technique.