1 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x50 Collage. Mixed technique.
2 Κολάζ. Μικτή τεχνική.50x30 Collage. Mixed technique.
3 Κολάζ. Μικτή τεχνική.40x30 Collage. Mixed technique.
4 Κολάζ. Μικτή τεχνική.40x30 Collage. Mixed technique.
5 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x40 Collage. Mixed technique.
5 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x40 Collage. Mixed technique.
7 Κολάζ. Μικτή τεχνική.70x50 Collage. Mixed technique.
8 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x50 Collage. Mixed technique.
9 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x30 Collage. Mixed technique.
10 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x30 Collage. Mixed technique.
11 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x30 Collage. Mixed technique.
12 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x30 Collage. Mixed technique.
13 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x40 Collage. Mixed technique.
14 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x40 Collage. Mixed technique.
15 Κολάζ. Μικτή τεχνική.50x30 Collage. Mixed technique.
16 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x30 Collage. Mixed technique.
17 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x30 Collage. Mixed technique.
18 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x30 Collage. Mixed technique.
19 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x30 Collage. Mixed technique.
20 Κολάζ. Μικτή τεχνική.30x30 Collage. Mixed technique.
21 Λάδι σε καμβά.45x35 Oil on canvas.
22 Λάδι σε καμβά.50x30 Oil on canvas.
23 Λάδι σε καμβά. 50x30 Oil on canvas
24 Oil on canvas. 35x45 Λάδι σε καμβά
25 Λάδι σε καμβά 35x45 Oil on canvas